Instrukcja podłączenia i 
uruchomienia urządzenia

BIg Card Splitter II - ATMEL

  

 

1. Instrukcja podłączenia:

Splitter łączy się z kartami klienta za pomocą kabla telefonicznego lub skrętki z zakończonymi wtykami RJ-11.
Wzór kabla umieszczony poniżej.
Kable można przedłużyć na odległość ok. 50 metrów, przy większych długościach do 150 metrów należy zastosować skrętkę komputerową.
Można także zrobić kabel samemu, poniżej wzór połączenia:

Jedną stronę kabla z wtyczką RJ-11 wkłada się do splittera, a drugą do karty klienta.
Na rysunkach będzie przedstawiany splitter SMALL ale jest on identyczny w działaniu i podłączeniu ja splitter BIG

 

Uwaga:

Niektóre tunery mają gniazdka telefoniczne z tyłu tunera, nie należy podłączać tam kabli od splittera, kable te łączy się wyłącznie z kartami klienta
Inne połączenie spowoduje, iż układ nie będzie działać - takie podłączenie jest niedozwolone i może spowodować uszkodzenie splittera.

Trzeba pamiętać że każdy tuner musi mieć podłączoną swoją antenę satelitarną.
Można zastosować jednak jedną antenę ale potrzeba dla podłączenia np. 4 tunerów konwerter z 4 wyjściami tzw. QUAD np. firmy GOLDEN INTERSTAR:

Przykład podłączenia dla 2 tunerów:

Przykład podłączenia dla 3 tunerów:

 

2. Instrukcja uruchomienia:

Na początku należy podłączyć karty klienta ze splitterem - jest to opisane powyżej w punkcie 1.

Następnie (na odłączonym zasilaniu splittera) wkładamy kartę abonencką do serwera:
(Zasilacz podłączamy później, nie jak to jest pokazane na poniższym zdjęciu!)
Na rysunku przedstawiony jest splitter SMALL ale jest on identyczny w działaniu i podłączeniu ja splitter BIG

A potem wkładamy karty klienckie do tunerów (również na odłączonym zasilaniu i przy wyłączonym tunerze):
Wkładamy karty klienckie do wszystkich tunerów na które chcemy rozdzielać uprawnienia karty abonenckiej.
 

Gdy jest już to zrobione podłączamy zasilacz do serwera, a następnie podłączamy zasilacz do sieci 230V.
Na serwerze po upływie około 2 sekund zapali się zielona dioda:

Następnie włączamy tuner i przełączamy na jeden z kanałów pakietu cyfry+.
Dioda zielona podczas transmisji zacznie migać

 

  

 

Oznacza to prawidłową transmisję. Na telewizorach pojawią się programy.
Splitter jest już uruchomiony.

W przypadku późniejszego podłączenia kolejnych tunerów należy odłączyć zasilanie od serwera i na wyłączonych wszystkich tunerach podłączyć kablem kolejne karty klienckie ze serwerem, a następnie (nadal na wyłączonych tunerach) włożyć karty klieckie do tunerów.

Dopiero po podłączeniu kart z serwerem i włożeniu tych kart do tunerów można podłączyć zasilanie do serwera i włączyć tunery.

 

 Teraz możemy się cieszyć oglądaniem różnych programów na kilku odbiornikach telewizyjnych .przy pomocy jednej karty abonenckiej a co się z tym wiąże opłacaniem jedego abonamentu.

 

3. Aktualizacja oprogramowania:

Aktualizacja oprogramowania serwera Small lub Big

Aktualizacja oprogramowania karty klienckiej poprzez programator Phoenix

Aktualizacja oprogramowania karty klienckiej poprzez Serwer Small lub Big

 

4. Oprogramowanie oraz program serwis.exe do pobrania:

POBIERZ -  podstawowe firmware 16.03.2007 (small big karta) + serwis 30.03.2007 

POBIERZ -  poprawka dla tunerów Ferguson FX i innych z problemami obsługi podwójnych ECM'ów 26.08.2008 (karta,karta łamana) + serwis 19.10.2007 !!! poprawiony bład (I/O error 103) podczas wgrywania wsadów poprzez serwer !!!

POBIERZ -  poprawka dla nowych kart (wymiana oprogramowania dotyczy tylko serwera) + serwis 19.10.2007 !!! poprawiony bład (I/O error 103) podczas wgrywania wsadów poprzez serwer !!!

POBIERZpoprawka dla nowych kart + poprawka dla programowania kart poprzez serwer (wymiana oprogramowania dotyczy tylko serwera) 23.09.2008 + serwis 19.10.2007 !!! poprawiony bład (I/O error 103) !!!


Strona producenta

 


 Strona główna: www.opisy.slj-elektronik.pl

Strona główna firmy S.L.J. ELEKTRONIK: www.slj-elektronik.pl

Zamknij okno