Instrukcja podłączenia i uruchomienia urządzenia

CARD SPLITTER
v4.0
firmy S.L.J. ELEKTRONIK

 

UWAGA!!! Ważne zalecenie

Podczas złych warunków atmosferycznych np. burzy, splitter należy odłączać od sieci!!!
Nie odłączenie splittera może spowodować nieodwracalne uszkodzenie układów scalonych - ewentualna naprawa będzie wtedy przeprowadzana na koszt właściciela splittera,
( gwarancja takich napraw nie obejmuje!!! ).

 

 

1. Instrukcja podłączenia:

Splitter łączy się z kartami klienta za pomocą kabla telefonicznego lub skrętki z zakończonymi wtykami RJ-11.
Wzór kabla umieszczony poniżej.
Kable można przedłużyć na odległość ok. 30 metrów, przy większych długościach do 150 metrów należy zastosować skrętkę komputerową.
Można także zrobić kabel samemu, poniżej wzór połączenia:

Jedną stronę kabla z wtyczką RJ-11 wkłada się do splittera, a drugą do karty klienta.

 

Przy odległości splittera a karty klienta większej niż 30 metrów należy podłączyć kabel w splitterze do jednego z zewnętrznych wyjść.:

  

Uwaga:

Niektóre tunery mają gniazdka telefoniczne z tyłu tunera, nie należy podłączać tam kabli od splittera, kable te łączy się wyłącznie z kartami klienta.

Inne połączenie spowoduje, iż układ nie będzie działać.

Trzeba pamiętać że każdy tuner musi mieć podłączoną swoją antenę satelitarną.
Można zastosować jednak jedną antenę ale potrzeba dla podłączenia np. 4 tunerów konwerter z 4 wyjściami tzw. QUAD np. firmy GOLDEN INTERSTAR:

Przykład podłączenia dla 2 tunerów:

Przykład podłączenia dla 3 tunerów:

 

2. Instrukcja uruchomienia:

Na początku należy podłączyć karty klienta ze splitterem - jest to opisane powyżej w punkcie 1.

Następnie (na odłączonym zasilaniu splittera) wkładamy kartę abonencką do serwera:

A potem wkładamy karty klienckie do tunerów (również na odłączonym zasilaniu i przy wyłączonym tunerze):
Wkładamy karty klienckie do wszystkich tunerów na które chcemy rozdzielać uprawnienia karty abonenckiej.
 

 

Gdy jest już to zrobione podłączamy zasilacz do serwera:

a następnie podłączamy zasilacz do sieci 230V.
Na serwerze zapali się słabo czerwona dioda:

Jeśli karta abonencka cyfry+ będzie źle włożona do serwera dioda będzie świecić bardzo intensywnie:

Wtedy jeśli karta abonencka jest źle włożona należy ją wyciągnąć z serwera i włożyć poprawnie, po prawidłowym włożeniu dioda czerwona przygaśnie:

Następnie włączamy tuner i przełączamy na jeden z kanałów pakietu cyfry+.
Dioda czerwona zacznie migać na zmianę z zieloną:

 

  

 

Oznacza to prawidłową transmisję. Na telewizorach pojawią się programy.
Splitter jest już uruchomiony.

W przypadku późniejszego podłączenia kolejnych tunerów należy odłączyć zasilanie od serwera i na wyłączonych wszystkich tunerach podłączyć kablem kolejne karty klienckie ze serwerem, a następnie (nadal na wyłączonych tunerach) włożyć karty klieckie do tunerów.

Dopiero po podłączeniu kart z serwerem i włożeniu tych kart do tunerów można podłączyć zasilanie do serwera i włączyć tunery.

 

Teraz możemy się cieszyć oglądaniem różnych programów na kilku odbiornikach telewizyjnych .przy pomocy jednej karty abonenckiej a co się z tym wiąże opłacaniem jedego abonamentu.


 Strona główna: www.opisy.slj-elektronik.pl

Strona główna firmy S.L.J. ELEKTRONIK: www.slj-elektronik.pl

Zamknij okno